YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
 
 
Muhtar ve İhtiyar Heyeti Adaylarının sandık kurullarında görev alamayacağı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 07/03/2019 tarih ve 1426 sayılı, 14/03/2019 tarih ve 1507 sayılı kararlarında yer aldığından, herhangi bir hukuki sorumluluğa ve mağduriyete meydan verilmemesi açısından, Yüksek Seçim Kurulu Kararlarına riayet edilmesi hususu bilgilerinize rica olunur.