YİVSİZ AV TÜFEĞİ  İŞLEMLERİ
1- Yivsiz av tüfeği tezkeresi işlemleri için aşağıda listelenen belgelerle birlikte sorumluluk bölgesine göre İlçe Emniyet Amirliği veya İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etmeniz gerekmektedir. 
2- Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca dilekçelerde Kaymakamlık havalesi aranmamaktadır.

YİVSİZ AV TÜFEĞİ TEZKERESİ İÇİN İSTENEN BELGELER: 
1- Dilekçe 
2- 4 Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 
3- Yarım Kapaklı Dosya 
4- Aile Hekiminden Alınan Sağlık Raporu ( Ateşli Silah Bulundurmasında Psikolojik, Nörolojik veya Fiziki Bakımdan Sakınca Yoktur ibaresi bulunacaktır) 
5- Maliyeye Yatırılacak Harca İlişkin Dekont (27,50 TL) 
6- Yivsiz Av Tüfeği İstek Formu
7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
8- Vergi Dairesinden Vergi Borcu Olmadığına Dair Yazı 

DİLEKÇE VE FORM ÖRNEKLERİ :